208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

3 chương trình dành cho người định cư Canada diện tay nghề

Khái niệm định cư Canada diện tay nghề

Định cư Canada diện tay nghề (Skilled Worker) là một chương trình nhập cư dành cho những người lao động có kỹ năng và kinh nghiệm trong các ngành nghề cụ thể mà Canada đang cần. Chương trình này được thiết kế để thu hút những cá nhân có khả năng đóng góp cho nền kinh tế Canada và giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động trong nhiều lĩnh vực.

dinh-cu-canada-dien-tay-nghe-1
Định cư Canada diện tay nghề

Các chương trình phổ biến dành cho người định cư Canada diện tay nghề

dinh-cu-canada-dien-tay-nghe-2
Các chương trình định cư Canada diện tay nghề

Chương trình định cư diện tay nghề theo liên bang

Chương trình định cư Canada diện tay nghề liên bang là hệ thống quản lý nhập cư trực tuyến của Chính phủ Canada dành cho ba chương trình chính:

 • Chương trình Lao động Chuyên môn Liên bang – Federal Skilled Worker Program (FSWP)
 • Chương trình Thương mại Chuyên môn Liên bang – Federal Skilled Trades Program (FSTP)
 • Chương trình kinh nghiệm Canada – Canadian Experience Class (CEC)

Sau đây là bảng chỉ ra rõ ràng các chi tiết các yêu cầu của từng chương trình định cư canada diện tay nghề:

Chương Trình Yêu Cầu Chi Tiết
Chương trình Lao động Chuyên môn Liên bang (FSWP) Kinh nghiệm làm việc Tối thiểu một năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian (hoặc tương đương bán thời gian) trong 10 năm qua ở một nghề thuộc NOC 0, A, hoặc B.
Trình độ học vấn Có bằng cấp trung học phổ thông hoặc cao hơn. Bằng cấp nước ngoài cần phải được đánh giá tương đương với tiêu chuẩn của Canada.
Khả năng ngôn ngữ Điểm IELTS (hoặc tương đương) tối thiểu CLB 7.
Điểm CRS Đạt điểm số CRS tối thiểu dựa trên tuổi, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và khả năng ngôn ngữ.
Chương trình Thương mại Chuyên môn Liên bang (FSTP) Kinh nghiệm làm việc Tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian (hoặc tương đương bán thời gian) trong 5 năm qua ở một nghề thuộc NOC B.
Trình độ học vấn Không có yêu cầu cụ thể, nhưng có thể cải thiện điểm CRS.
Khả năng ngôn ngữ Điểm IELTS tối thiểu CLB 5 cho kỹ năng nghe và nói, CLB 4 cho kỹ năng đọc và viết.
Đề nghị việc làm hoặc chứng nhận tay nghề Đề nghị việc làm toàn thời gian ít nhất một năm từ một nhà tuyển dụng Canada hoặc chứng nhận tay nghề từ một cơ quan cấp tỉnh.
Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC) Kinh nghiệm làm việc Tối thiểu một năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian (hoặc tương đương bán thời gian) tại Canada trong 3 năm qua ở một nghề thuộc NOC 0, A, hoặc B.
Trình độ học vấn Không có yêu cầu cụ thể, nhưng có thể cải thiện điểm CRS.
Khả năng ngôn ngữ Điểm IELTS tối thiểu CLB 7 cho NOC 0 và A, CLB 5 cho NOC B.

Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP)

Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) là chương trình cho phép các tỉnh bang và vùng lãnh thổ của Canada đề cử ứng viên phù hợp với nhu cầu kinh tế và nhân lực địa phương. Các tỉnh bang khác nhau áp dụng những quy định riêng biệt, bao gồm:

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP)

dinh-cu-canada-dien-tay-nghe-3
Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP)

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) là lựa chọn hàng đầu cho người lao động có kỹ năng, sinh viên quốc tế và doanh nhân tìm kiếm cơ hội định cư Ontario. Chương trình này cho phép các cá nhân đệ đơn định cư canada diện tay nghề với thủ tục xử lý nhanh chóng, nhằm thu hút những người có kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh. Đồng thời khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp mới và hiện có.

Yêu Cầu:

 • Kinh nghiệm làm việc: Có kỹ năng cần thiết cho các ngành nghề đang thiếu hụt tại Ontario.
 • Trình độ học vấn: Đáp ứng yêu cầu về trình độ học vấn, thường là bằng cấp từ trung học phổ thông trở lên.
 • Khả năng ngôn ngữ: Đáp ứng yêu cầu về ngôn ngữ, thường là điểm IELTS hoặc tương đương.
 • Đề nghị việc làm: Đề nghị việc làm từ một nhà tuyển dụng Ontario (tùy chương trình).

Chương trình Đề cử Định cư British Columbia (BC PNP)

Chương trình Đề cử Định cư British Columbia (BC PNP) là chương trình định cư canada diện tay nghề của tỉnh bang British Columbia, cho phép tỉnh này đề cử những người lao động có kỹ năng và kinh nghiệm để đáp ứng nhu cầu kinh tế và nhân lực của tỉnh. Chương trình BC PNP nhằm thu hút cá nhân có tiềm năng đóng góp vào nền kinh tế của British Columbia và đáp ứng nhu cầu lao động trong các ngành nghề chính.

Yêu Cầu:

 • Kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm làm việc đáp ứng nhu cầu thị trường lao động British Columbia.
 • Đề nghị việc làm: Đề nghị việc làm từ một nhà tuyển dụng British Columbia.
 • Trình độ học vấn: Đáp ứng yêu cầu về trình độ học vấn.
 • Khả năng ngôn ngữ: Đáp ứng yêu cầu về ngôn ngữ, thường là điểm IELTS hoặc tương đương.

Chương trình đề cử định cư Saskatchewan (SINP)

Chương trình đề cử định cư Saskatchewan (SINP) là chương trình định cư canada diện tay nghề tỉnh bang Saskatchewan, cho phép tỉnh này đề cử những người lao động có kỹ năng, kinh nghiệm và khả năng đóng góp vào nền kinh tế địa phương. SINP được thiết kế để thu hút những cá nhân có khả năng đáp ứng nhu cầu lao động trong các ngành nghề thiếu hụt và hỗ trợ sự phát triển kinh tế của tỉnh bang Saskatchewan.

Yêu Cầu:

 • Kinh nghiệm làm việc: Định cư canada diện tay nghề tại Saskatchewan yêu cầu tối thiểu một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan.
 • Trình độ học vấn: Bằng cấp từ trung học phổ thông trở lên. Bằng cấp nước ngoài cần phải được đánh giá tương đương với tiêu chuẩn của Canada.
 • Khả năng ngôn ngữ: Điểm IELTS tối thiểu CLB 4 hoặc điểm tương đương trong các bài kiểm tra ngôn ngữ khác.
 • Đề nghị việc làm: Không bắt buộc nhưng có thể cải thiện cơ hội được đề cử.
 • Điểm số: Đạt ít nhất 60/100 điểm trên lưới đánh giá SINP dựa trên các yếu tố như tuổi, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, khả năng ngôn ngữ, và kết nối với Saskatchewan.

Chương trình đề cử định cư tỉnh bang Manitoba (MPNP)

Chương trình đề cử định cư tỉnh bang Manitoba (MPNP) là chương trình định cư canada diện tay nghề tại Manitoba, cho phép tỉnh này đề cử những người lao động có kỹ năng và kinh nghiệm để đáp ứng nhu cầu kinh tế và nhân lực của tỉnh. MPNP là chương trình tuyển chọn lao động nhập cư tiềm năng, có khả năng cống hiến cho sự phát triển kinh tế và lấp đầy vị trí thiếu hụt trong các ngành nghề quan trọng của Manitoba.

Yêu Cầu:

 • Kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm làm việc trong các ngành nghề có nhu cầu tại Manitoba.
 • Đề nghị việc làm: Đề nghị việc làm từ một nhà tuyển dụng Manitoba (tùy chương trình).
 • Trình độ học vấn: Đáp ứng yêu cầu về trình độ học vấn.
 • Khả năng ngôn ngữ: Đáp ứng yêu cầu về ngôn ngữ, thường là điểm IELTS hoặc tương đương.

Chương trình định cư diện tay nghề tỉnh Quebec (QSWP)

Quebec có hệ thống quản lý định cư canada diện tay nghề riêng biệt và độc lập với các tiêu chí đặc thù nhằm đáp ứng nhu cầu kinh tế và văn hóa của tỉnh bang. Chính phủ Quebec tự trị trong việc quản lý các chương trình định cư canada diện tay nghề của mình, trong khuôn khổ luật pháp của tỉnh

Yêu Cầu Cụ Thể:

 • Kinh Nghiệm Làm Việc: Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc tại Quebec thường khác biệt giữa các ngành nghề và chương trình cụ thể. Tuy nhiên, thông thường, ứng viên cần có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến yêu cầu và nhu cầu của Quebec.
 • Trình Độ Học Vấn: Yêu cầu về trình độ học vấn là bằng cấp từ trung học phổ thông trở lên. Bằng cấp nước ngoài cần phải được đánh giá và công nhận tương đương với tiêu chuẩn của Quebec.
 • Khả Năng Ngôn Ngữ: Khả năng sử dụng tiếng Pháp thành thạo là yếu tố quan trọng trong yêu cầu định cư tại Quebec. Điểm số bài kiểm tra tiếng Pháp (và/hoặc tiếng Anh) đóng vai trò quan trọng trong việc xét duyệt hồ sơ.
 • Điểm Số: Để đạt được chứng nhận định cư tại Quebec, ứng viên cần đáp ứng điểm số tối thiểu trong hệ thống tính điểm của Quebec. Điểm số này dựa trên nhiều yếu tố như tuổi, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, và khả năng ngôn ngữ.

Hệ Thống Chương Trình định cư canada diện tay nghề của Quebec: Quebec chia chương trình nhập cư thành các danh mục và chương trình khác nhau, bao gồm:

 • Programme de l’expérience québécoise (PEQ): Chương trình dành cho những người đã học tập hoặc làm việc tại Quebec.
 • Programme régulier des travailleurs qualifiés (Regular Skilled Worker Program): Chương trình cho những người có kỹ năng và kinh nghiệm làm việc phù hợp với nhu cầu của Quebec.
 • Programme des travailleurs temporaires étrangers (Temporary Foreign Worker Program): Chương trình cho những người làm việc tạm thời tại Quebec và muốn chuyển đổi thành cư dân lâu dài.

Ưu điểm của định cư Canada diện tay nghề

dinh-cu-canada-dien-tay-nghe-4
Ưu điểm của định cư Canada diện tay nghề

Canada không chỉ là một điểm đến hấp dẫn về mặt du lịch mà còn là một lựa chọn lý tưởng cho những người muốn định cư canada diện tay nghề. Đất nước Bắc Mỹ này có nhiều lợi thế mà người nhập cư có thể tận dụng:

 • Cơ Hội Việc Làm Phong Phú: Canada đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động đáng kể trong các lĩnh vực chủ chốt như y tế, công nghệ thông tin, kỹ thuật và xây dựng. Với nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và một số lượng lớn các dự án hạ tầng đang triển khai, nhu cầu về nhân lực có tay nghề cao tại Canada đang tăng cao. Điều này mở ra tiềm năng to lớn cho những ai sở hữu kỹ năng chuyên môn cao trong lĩnh vực này.
 • Môi Trường Sống Chất Lượng: Canada nổi tiếng với môi trường sống an toàn và chất lượng cuộc sống hàng đầu thế giới. Hệ thống y tế công lập hoạt động hiệu quả và được đánh giá cao về chất lượng phục vụ. Bên cạnh đó, hệ thống giáo dục ở Canada cũng rất phát triển và đa dạng, từ mẫu giáo đến cao đẳng và đại học, đáp ứng đầy đủ nhu cầu giáo dục của cả gia đình nhập cư.
 • Chính Sách Nhập Cư Thân Thiện: Chính phủ Canada thường xuyên cập nhật và cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ người định cư canada diện tay nghề, giúp họ hòa nhập nhanh chóng vào xã hội mới và đóng góp vào nền kinh tế địa phương. Các chương trình như Express Entry, Provincial Nominee Program (PNP), và các chương trình đặc biệt như Atlantic Immigration Pilot hay Rural and Northern Immigration Pilot đều nhằm mục đích tạo môi trường làm việc thu hút và giữ chân nhân tài quốc tế.

Điều kiện để được định cư Canada diện tay nghề

dinh-cu-canada-dien-tay-nghe-5
Điều kiện để được định cư Canada diện tay nghề

Kỹ Năng và Kinh Nghiệm

Định cư Canada có khó không? Canada đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động đặc biệt là trong các lĩnh vực như y tế, công nghệ thông tin, kỹ thuật và xây dựng. Do đó, để được đánh giá cao trong các chương trình định cư canada diện tay nghề như chương trình liên bang hoặc chương trình đề cử tỉnh bang, cần chứng minh rằng mình có kỹ năng và kinh nghiệm trong các ngành nghề này. Có thể chứng minh qua hồ sơ chứng minh kinh nghiệm làm việc trong và ngoài Canada hoặc qua các giấy chứng nhận nghề nghiệp và bằng cấp phù hợp.

Trình Độ Ngôn Ngữ

Hiện tại, Canada yêu cầu tiếng Anh và tiếng Pháp là hai ngôn ngữ cần thiết, do đó khả năng sử dụng thành thạo một trong hai ngôn ngữ này là điều kiện tiên quyết để định cư canada diện tay nghề tại đây. Cần tham gia các bài kiểm tra ngôn ngữ như IELTS (cho tiếng Anh) hoặc TEF (cho tiếng Pháp) để chứng minh khả năng ngôn ngữ của mình. Điểm số từ các bài kiểm tra này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến điểm số CRS.

Hồ Sơ Học Vấn

Để đáp ứng yêu cầu về hồ sơ học vấn, cần chứng minh rằng đã hoàn thành ít nhất một chương trình học từ trung học phổ thông trở lên. Bằng cấp cần được công nhận tại Canada hoặc được đánh giá tương đương với hệ thống giáo dục của nước này.

Điểm CRS (Comprehensive Ranking System)

Điểm CRS là hệ thống đánh giá tổng thể các ứng viên trong chương trình định cư canada diện tay nghề Express Entry và các chương trình PNP. Điểm số này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, khả năng ngôn ngữ và điều kiện cụ thể của từng chương trình. Chương trình chỉ xét duyệt ứng viên có điểm CRS từ mức trở lên.

Kết luận

Định cư Canada diện tay nghề không chỉ mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp mà còn mang lại môi trường sống tốt đẹp cho bản thân và gia đình. Hãy chuẩn bị kỹ lưỡng và theo dõi các thông tin trên để tối ưu hóa cơ hội định cư tại Canada.